Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (LÊ CẢNH THÀNH)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Anhnen.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Dự thảo qui chế thi đua

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Cảnh Thành
  Ngày gửi: 19h:42' 22-08-2016
  Dung lượng: 248.0 KB
  Số lượt tải: 19
  Số lượt thích: 0 người


  (Đề nghị CB-GV-NV nhà trường nghiên cứu, góp ý , bổ sung xây dựng để hoàn thiện vào phiên họp hội đồng ngày 24/8/2016.)
  QUY CHẾ
  Đánh giá Thi đua - Khen thưởng
  Chương I
  NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Những nguyên tắc chung trong công tác thi đua, khen thưởng
  1- Hội đồng Thi đua-khen thưởng Nhà trường( Hội đồng TĐ-KT) cùng các tổ chức đoàn thể( Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công …) và cá nhân trong trường đều có trách nhiệm phối hợp tổ chức, xây dựng, chỉ đạo phong trào thi đua, tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua ở cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ, công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn theo năm học, theo từng đợt thi đua, đợt vận động. Phải có trách nhiệm sơ, tổng kết các phong trào thi đua để xét chọn những tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để biểu dương khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; đồng thời chú trọng đến công tác phổ biến, tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
  2- Tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao đều được đề nghị xét khen thưởng. Tổ chức chuyên môn và công tác trong trường có trách nhiệm phát hiện, xem xét các tập thể, cá nhân có thành tích để động viên khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; không khen thưởng những tập thể, cá nhân không có thành tích hoặc chưa đạt tiêu chuẩn khen thưởng.
  3- Công tác thi đua phải thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai; đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.
  4- Công tác khen thưởng phải thực hiện trên nguyên tắc: chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
  5- Căn cứ thành tích đạt được, Hội đồng TĐ-KT nhà trường xem xét và đề nghị khen thưởng phù hợp (thành tích đến đâu khen thưởng đến đó). Mỗi hình thức khen thưởng có thể xét tặng nhiều lần cho một đối tượng, nhưng không nhất thiết hình thức khen thưởng lần sau phải cao hơn hình thức khen thưởng lần trước; khen thưởng ở cấp tổ nhiều hơn cấp trên, nhà giáo và lao động nhiều hơn cán bộ quản lý.
  Việc xét khen thưởng sẽ theo năm học và căn cứ vào nội dung, tiêu chuẩn chấm điểm trong Quy chế, các tổ chuyên môn và công tác tổ chức kiểm tra, nhận xét, đánh giá hoạt động TĐ-KT và báo cáo gửi về Hội đồng TĐ-KT nhà trường.

  Điều 2. Đối tượng thi đua và khen thưởng
  Bao gồm các tập thể, cá nhân của tổ chức công đoàn giáo dục nhà trường, có công đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của nhà trường đều được Hội đồng TĐ-KT nhà trường đề nghị xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên xét khen thưởng.

  Điều 3. Điều kiện để xét khen thưởng
  Căn cứ vào thành tích các tập thể, cá nhân gắn liền với kết quả thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác được giao, hiệu quả trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn; thành tích phải được căn cứ từ trong hiệu quả giảng dạy, công tác, rèn luyện và học tập hoặc những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những đề tài nghiên cứu khoa học, những kinh nghiệm được áp dụng trong thực tế mang lại lợi ích thiết thực cho nhà trường, ngành giáo dục, Nhà nước và xã hội.

  Điều 4. Nhiệm vụ và nội dung công tác thi đua, khen thưởng
  1- Phải nhằm đáp ứng yêu cầu khẳng định, ghi nhận, đánh giá thành tích thi đua của các tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục của nhà trường
  2- Phải gắn liền với kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, khắc phục tình trạng khen thưởng tràn lan, cần chú trọng trong thực hiện việc cấp trên chủ động xem xét, đánh giá và khen thưởng thành tích cho các cá nhân, tập thể .
  3- Để cấp trên có cơ sở xem xét, đánh giá thành tích để khen thưởng, các cấp công đoàn giáo dục phát hiện những trường hợp có thành tích xứng đáng phải có trách nhiệm báo cáo
   
  Gửi ý kiến