Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (LÊ CẢNH THÀNH)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Anhnen.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Unit 13. Films and cinema

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Võ Trung Kiên
  Người gửi: Lê Cảnh Thành
  Ngày gửi: 20h:32' 16-05-2014
  Dung lượng: 5.3 MB
  Số lượt tải: 318
  Số lượt thích: 0 người
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  -10B7-
  WELCOME TO OUR CLASS
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  WARM-UP: What kind of films is it?
  Cartoon
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  WARM-UP: What kind of films is it?
  Love story film
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  WARM-UP: What kind of films is it?
  Detective film
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  WARM-UP: What kind of films is it?
  Action film
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  WARM-UP: What kind of films is it?
  Horror film
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  WARM-UP: What kind of films is it?
  Science fiction film
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  VOCABULARY
  a period of 100 years
  decade(n) [`dekeid]:

  a period of 10 years
  century(n)[`sent∫əri]:

  khám phá
  chuỗi
  sự vận động
  nhân vật
  scene(n) [si:n]:
  sequence(n) [`si:kwəns]:
  motion(n) [`məu∫n]:
  character(n) [`kærəktə]:

  discover(v) [dis`kʌvə]:

  audience(n) [`ɔ:djəns]:
  cảnh
  khán giả
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  VOCABULARY
  Columbus found out America.
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  VOCABULARY
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  VOCABULARY
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  VOCABULARY
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  VOCABULARY
  Task 1:Match the each of the words in the box with a suitable definition.
  C- motion
  D- sequence
  F- decade
  A- audience
  B- scence
  E- character
  Before you read
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  Task 2: Work in pairs and answer the following questions:
  1. When did the history of cinema begin?
  2. What did scientists discover at that time?
  3. Did films in the early days have sound?
  4. When were audiences able to see long films?
  5. When was sound introduced?
  6. What form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  5
  2
  4
  6
  3
  1
  7
  8
  Lucky numbers
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  Q1: When did the history of cinema begin?

  A: In the early 19th century
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  Q2: What did scientists discover at that time?
  A: They discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give the feeling of movement.
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  Q3: Did films in the early days have sound?
  A: No, they didn’t.
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  A: In the early 1910s
  Q4: When were audiences able to see long films?
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  Q5: When was sound introduced?
  At the end of the 1920s
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  A: The musical cinema
  Q6: What form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  You are very lucky !
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  Task 3: Decide which of the options below is the best title for the passage:
  A. The Story of a Film Maker
  B. A Brief History of Cinema
  C. The History of the Film Industry
  B
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  After you read
  Summary
  Sound was introduced and the musical cinema appeared.
  The history of cinema began.
  Cinema really became an industry.
  The first long films were made.
  Films were about 5-10 minutes long.
  Homework
  After you read
  While you read
  Before you read
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  FILMS AND CINEMA
  Learn new words by heart and make sentences with them.
  Homework
  Write a paragraph of 50-70 words about the history of cinema, using the information in “After you read”.
  HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
  THANKS A LOT.
   
  Gửi ý kiến